2016. augusztus 28., vasárnap

Kegyeleti szertartás Fehérvár Koronázó terén és a Romkertben szeptember 2-án

Kegyeleti szertartás Szent Imre herceg halálának 985. évfordulóján

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!
Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete – Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet II. Lajos apostoli magyar király elhalálozásának 490., két királyi herceg, Álmos és Szent Imre herceg elhalálozásának 889. és 985. illetve Varkocs György elestének 473. és Wathay Ferenc elhurcoltatásának 414. évfordulójára is emlékezve,

2016. szeptember 2-án, pénteken 16:30-tól 17:00-ig tartunk
a Koronázó téren és a hajdani koronázó templom "Romkertjében",
apostoli magyar királyaink, hercegeink és
Fehérvárért mártírhalált vállalt várkapitányaink emlékére.

Az igazság Isten ostoráról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 
dr. Obrusánszky Borbála: Atilla, Európa ura 

Az előadás ideje: 2016. augusztus 30. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér

Harmadszor lesz vendégünk a 334. Hétvezér esten  dr. Obrusánszky Borbála történész, néprajz- és keletkutató, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.
Most is, mint korábban, azt írhatjuk ebben a beharangozóban, hogy különleges csemegének ígérkezik a Hétvezér Esték magyarságtudományi előadássorozatának ez az újabb előadása. Ezen az esten a magyarság őseinek elhallgatott, átírt (?) legdicsőségesebb fejezetéről, benne a hunok nagy királyáról, Atilláról (406 k. - 455) hallhatunk előadást. Dr. Obrusánszky Borbála álláspontja, hogy a hunok és a magyarok történetét a források és nem egyes történészek elméletei alapján kell újra írni, mert nem az a lényeg, hogy mit gondolnak rólunk a modern történészek, hanem az, hogy mi található a régi, hiteles forrásokban.

2016. augusztus 27., szombat

A Pártus Birodalom vallása - MIXVK

Marton Veronika: A  Pártus Birodalom vallása
Elhangzott a Magyarok IX. Világkongresszusán
2016. VIII. 19-én, Budapesten

Pártus Birodalom
(1808, rézmetszet, 28x22 cm)[2]
A Kr.e. 247-től Kr. u. 228-ig fennálló Pártus Birodalom[3] teljes egészében uralta az Iráni felföldet. A 17-18 tartománya közül a hét északit a pártusok és a rokonfajú szkíták, a tíz délit inkább a perzsák lakták. Az ókor legnagyobb, a római hódításnak ellenálló, minden támadást kivédő, kiválóan megszervezett Birodalmáról a történelemkönyvek alig írnak, holott az érmeleleteik alapján mind a pártus nagykirályok nevét, mind az uralkodási idejét nyomon lehet követni. Ennek ellenére csak a birodalomalapító Arszakról, Crassus pusztulását eredményező Carrhae-i csatáról és a véres újperzsa hatalomátvételről szólnak. A perzsák kegyetlensége elől a szkítafajú lakosság a lakhelyéhez legközelebbi országba menekült: az Oxuson túlra a szkíta-szakákhoz, a hunokhoz. Gyarapították a Kárpát-medencébe tartó magyarokat (ők voltak a Palócföldet lakó matyók, barkók, tahók és a gányók elődei); sőt a korábbi ellenséghez, a Római Birodalomba is jutott belőlük.

2016. augusztus 26., péntek

Üzenet a Nemzethez Székesfehérvárról - Nagyboldogasszony napja

https://www.youtube.com/watch?v=w0bNSTvrhe8
A képre kattintva indítható összeállításunk a zarándoklatról
A 2016. év Új kenyér havának 15. napján, augusztus idusán, Nagyboldogasszony napján, mint hajdan, úgy zarándokoltak a világ minden tájáról érkező magyar küldöttségek Szent István városába, a törvénylátó napokra, a Magyarok IX. Világkongresszusa Nyitókonferenciájának helyszínére, Székesfehérvárra.

Mintegy 350 fős kongresszusi küldöttség érkezett hétfőn 10 órára Szent István ország-felajánlásának és elhunytának 978. évfordulós napján a királyi városba és Fehérvár 3. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatának szertartására, a Koronázó térre, 15 apostol magyar király, köztük Szent István, Szent Imre és megannyi Turul-házi királyi méltóság síremlékét rejtő koronázó bazilika romjaihoz.

2016. augusztus 25., csütörtök

Útépítés a kulcs (?) az igaz magyar őstörténet feltárásához

Építsünk csak utakat, s a lábunk alól tárul fel a földbe rejtett magyar őstörténet!

http://fejerszovetseg.blogspot.hu/search?q=catalaunumi
A képre kattintva a berettyóújfalui feltárásról szóló
korábbi írás is újra olvasható
Alig egy éve, hogy egy berettyóújfalui feltárás eredményein megindulva fejtettem ki véleményem arról, hogy nagyon is elgondolkodtató, ha már nem csak sejtjük, hanem tudjuk, hogy a szarmatákra temetkeztek a gepidák, a gepidákra az avarok, s az avarokra a magyarok. Elgondolkodtató, hogy ezek nem nép-, hanem csupán csak névváltozatok.

Most kedvenc őstörténeti portálom irányította figyelmemet megint az alábbi hírre, amiből ugyancsak levontam régi-új következtetésemet:

"Nem jöttünk mi sehonnan sem, nem foglaltunk tehát hont sem."

2016. augusztus 21., vasárnap

„Ahogyan fent, úgy lent, s ahogyan lent, úgy fent”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 

Dévai Elemér Attila: Az Asztrológia születése

Az előadás ideje: 2016. augusztus 23. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér 


Vendégünk, a 333. Hétvezér Est előadója Dévai Elemér Attila asztrológus tanár a Magyar Asztrológiai Szövetség tanácsadója. Előadásának címe: Az Asztrológia születése. Krisztus születése előtt, ie. 6000 -ben élt egy nép a Tigris és Eufrátesz folyóvölgyeiben, akiket genetikai és nyelvi őseinknek tekinthetünk Városaik neve, Úr Uruk, Kiss, Mari, Öskü, Eredő, Koós, Kárpátosz, Lugas, Gál, ma is ismerős hangzásúak, mi több a mai magyar ember számára is érthető jelentéssel bíró elnevezéseket hordoznak. Vajon ez csak a véletlen játéka, vagy véletlenek nincsenek és itt is igaz lehet ez a címben idézett szállóige?  A látszólag egymástól független események közötti kapcsolatot az asztrológia szinkrocintásnak nevez, mely kapcsolatot ebben a megközelítésben egy magasabb rendező elv irányít. Nevezhetjük ezt Univerzumnak, Sorsnak, Istennek, bárminek. Ezen az izgalmas szellemi kiránduláson ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket is fog feszegetni az előadó.

2016. augusztus 13., szombat

Kongresszusi nyílt levél az MTA-hoz

MIXVK Szervező Bizottsága Petőfiért: Nyílt levél a Magyar Tudományos Akadémiához

Tisztelt Tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának!

Elérkezett az ideje annak, hogy honfitársainknak elmondjuk az igazságot. Az igazságot arról, hogy nagy költőnk, az 1848-as magyar forradalom eszmei vezetője, Petőfi Sándor, nem halt meg a segesvári csatában, hanem fogságba esett és több száz szabadságharcos fegyvertársával együtt szibériai kényszermunka-táborba hurcolták, ott lelte halálát.

Korábban már közöltük, hogy az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma hivatalos honlapján (www.minjust.ru) nyilatkozatban ismerte el, hogy Petőfit az orosz hadikormány örök barguzini száműzetésre ítélte.
 

2016. augusztus 7., vasárnap

Mint a hajdani törvénylátó napokat, úgy nyitja meg munkáját 2016-ban Székesfehérvárott a világ magyarságának kongresszusa

https://www.youtube.com/watch?v=DOj_XFzV05E&feature=share
Sajtótájékoztató:
a Magyarok IX Világkongresszusa
2016. augusztus 3.
https://www.youtube.com/watch?v=LGfG2VvX6IU&feature=share&list=PLo8GWhYSw7eO7UM2vjrBKMz3G6HPGzbPj
"Magyar az, akinek fáj Trianon!"
Beszélgetések Patrubány Miklóssal
2016. július 28.
Vonatkozó korábbi híreink:

Üzenet a Zarándokokhoz ...


Nagyboldogasszony napján ...

Törvénylátó napok Székesfehérvárott ...

Chemez Farkas zarándoklata ...

Negyven nap múlva kezdődik ...


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Hírek a Délvidékről, Chemez Farkas Lovas Betyár Közösség zarándoklatáról

Selyemút lóháton

Törökbecse - Két lovas expedíció halad párhuzamosan Vajdaságban egészen Újvidékig. Bencze István és Csemez Farkas július 4-én indultak útnak Heves megyéből. István a Selyemút Lóháton nevű Történelmi Lovas Expedíció résztvevője, Farkas pedig Vajdaságot járja körül. ...
https://www.youtube.com/watch?v=oUv7e5MUJdM
A képen Bencze István és Chemez Farkas, a képre kattintva a TV felvétel megtekinthető

2016. augusztus 5., péntek

Cui prodest avagy, kiknek áll érdekében egy dogmát életben tartani?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 
Fuksz Sándor: Petőfi szibériai élete bizonyítást nyert (könyv bemutató előadás)

Az előadás ideje: 2016. augusztus 09. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér 

A.V. Tyimanyenko professzor
Fuksz Sándor
az MVSZ Elnökhelyettese
Nyugodtan nevezhetjük egyszerűen szenzációnak a 332. Hétvezér Est előadásának témáját, és persze az est előadóit, vendégeinket is. Rendkívüli vendégeink lesznek ezen az estén: Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor és Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora, aki ebben a témában nem először tart előadást Székesfehérváron. 

Tyivanyenko professzor 2016. június 16.-i, a Magyarok Világszövetsége budapesti székházában tartott könyvbemutatója után, Magyarországon másodszor - bizonyára nem véletlen, hogy pont Székesfehérváron, a történelmi fővárosban - kerül sor egy ilyen horderejű könyvbemutatóra, amelyet Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor neve fémjelez. A professzor úr bemutatja frissen megjelent Petőfi-könyvét, amelyben közzé teszi legújabb Petőfi - kutatási eredményeit. 

2016. augusztus 1., hétfő

Üzenet a Zarándokokhoz Nagyboldogasszony napja előtt bő két héttel

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Áldassék a Jóisten!
Tisztelt Zarándokok!
Hazánk messzi tájairól hozzánk csatlakozók! 
Minket Támogatók! Magyar Honfitársaink! Testvéreink! Fehérvári Polgárok! 
Tisztelt Közszereplők, Sajtószerkesztők, Közszolgáltatók!

Már alig két hét van vissza Fehérvár 3. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatáig, Szent István felajánlásának 978. évfordulójáig, hogy emlékezzünk arra, ami még egészséges és igazságos volt. A Törvénylátó napok Székesfehérvárott - a Magyarok IX. Világkongresszusa Nyitókonferenciája és zarándoklat Nagyboldogasszony napján című honlap bejegyzésünk éppen erről szólt.

Egy-egy szál fehér virágot, ha tehetik, hozzanak magukkal, erre kérünk minden csatlakozót. Mi is készülünk, de nem több száz virággal, azonban emléktárgyat és kitűzőt elegendő számban tudunk biztosítani, amit a helyszínen vehetnek át jelképes adomány összegért a zarándokok. Minden törekvésünk, hogy függetlenül a létszámtól és attól, hogy ez csupán - ha a régmúlt hagyományát felelevenítve is és különösen az e napon elhunyt Szent István királyra emlékezve is - a harmadik alakalom, hogy zarándoklattal tiszteljük Fehérvár hajdani koronázó templomában koronázott és eltemetett királyi méltóságaink, legyen e napon, Nagyboldogasszony napján e hely, a Nemzeti Sírkert és Emlékhely Fehérvár Csíksomlyója, amint testvérvárosunknak, Csíkszeredának ott Pünkösdkor, éppen úgy itt pedig Nagyboldogasszony ünnepnapján, augusztus idusán, amint régen volt!

2016. július 31., vasárnap

Nagyboldogasszony napján Székesfehérvárott kezdi meg munkáját a Magyarok IX. Világkongresszusa

Meghívó sajtótájékoztatóra: A Magyarok IX. Világkongresszusa

Augusztus 15-én kezdődik a Magyarok Világkongresszusa. Az 1929-ben alapított intézménynek ez a IX. ülése. A Nyitó-konferenciára Székesfehérváron, a Záró-konferenciára Budapesten kerül sor. A két plenáris ülés között tíz szakmai konferencia zajlik. Mára a Magyarok Világkongresszusa a magyar nemzet talán legjelentősebb szellemi műhelyévé vált.

A Magyarok IX. Világkongresszusának címe, Petőfi Sándor egyik versének címével azonos:

„Élet, vagy halál!”

A Világkongresszus várhatóan új távlatot nyit a magyar őstörténetben, kiegészíti a magyar nemzet meghatározását, jelentősen alakítja majd a magyar nemzet Trianon-politikáját, kiutat keres a magyarság és az emberiség számára a „halál civilizációjának” szorításából, és nagy lépést jelenthet egy új tudományos paradigma kialakulása irányában, lerakva egy új világkép alapjait.

Egy szövetségi vacsora est emlékei

Minden résztvevőnek köszönjük a rendkívül kellemes estét!
Folytatás - természetesen -  is következik, amint a csapat megint megéhezik és megszomjazik :)
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

A törvényhozást, ítélkezést Nagyboldogasszony napján tartották anno…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

ifj. Tompó László: Szűz Mária és Szent István tisztelete hazánkban

A 331. Hétvezér Est előadóját, ifj. Tompó Lászlót, jól ismeri a Hétvezér Estek közönsége, hiszen visszatérő, rendszeres előadója ő e sorozatnak. Ifjú Tompó László irodalomtörténész, író, a Hunhír főmunkatársa, az Atilla Király Népfőiskola tanára, aki nagyon jó ismerője a magyar történelemnek, rendszeresen tart előadásokat a múlt eseményeiről és azok tanulságairól. Mostani előadásának témaválasztása nem véletlenül esett Szűz Máriára és Szent Istvánra. Az előadás felvezetés, szellemi, lelki felkészítő lesz Fehérvár immár harmadik Nagyboldogasszony Napi Zarándoklatára, amely minden évben augusztus 15.-én a Szent István király halálának napján kerül megrendezésre.

2016. július 28., csütörtök

Törvénylátó napok Székesfehérvárott - a Magyarok IX. Világkongresszusa Nyitókonferenciája és zarándoklat Nagyboldogasszony napján

Hajdan, mikor még Magyarország Európa vezető hatalma, az európai kereszténység apostoli királysága volt, Nagyboldogasszony napja nem csupán a legnagyobb ünnepnap, de törvénylátó nap is volt. Zarándokok és törvényhozók találkoztak Szent István és Szent Imre sírjánál, hogy a magyar jövőért imádkozzanak, böjtöljenek és a magyar nemzet érdekében törvénykezzenek.

Idézzük csak, hogyan is emlékeztek még 1818-ban a Székes Királyi Fejérvár törvénylátó napjaira, a' Magyar Ország' Gyűléseire és a' Nagy Aszszony' ünneplésére:


2016. július 25., hétfő

Chemez Farkas zarándoklata Nándorfehérvárról Székesfehérvárra

Délvidékről érkezik lován Chemez Farkas és zarándok csapata, hogy részt vegyen Fehérvár 3. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatán szűk 21 nap, azaz három hét múlva. További lovas zarándoktársak jelentkezését várjuk Ráchegy körforgalmába, Székesfehérvárra, hogy a Lovas Betyárok célját is erősítse a fehérvári hagyományteremtő Hunyadi zarándoklat.


2016. július 22., péntek

560 éve még senki nem vitatta, hogy ki, miért lépi át kéretlenül a határt

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

A kínai "gazdasági csoda" közelről, egy mérnök szemével

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Sajó Victor: Földünk egyik ipari fővárosa, Shenzen

Sajó Victor
A 330. Hétvezér Est előadója Sajó Victor lesz. Az előadás címében hivatkozott város neve vélhetően nem hangzik nagyon ismerősnek az utca embere számára. A „vájt fülűeknek” a hangzás alapján talán már beugrik, hogy valamelyik kínai megapoliszról lesz majd szó. Ahogy mondani szokás, talált, süllyed. A világutazó turisták utazási célpontjai között sem szerepel gyakran Shenzen. Akkor miért és hogyan kerül képbe ez az Európában kevésbé ismert kínai ipari nagyváros? Sajó Victor segítségével képet kaphatunk majd  a Gyöngy-folyó torkolatában, a Dél-Kínai- tenger partján a Deep (mély) vagy Shenzen-öböl partján épült és épülő, körülbelül 16 millió embernek munkát adó megapolisz hétköznapjaiba. Bepillantást nyerhetünk a kínai "gazdasági csodaként” emlegetett hihetetlen robbanásszerű ipari fejlődést produkáló terület hétköznapjaiba. 

2016. július 21., csütörtök

A soha el nem évülő "Justice for Hungary" óceánrepülések emlékére

https://www.youtube.com/watch?v=tjEjUg6RRoU
A kiállítás megnyitójáról készült vágatlan felvétel a képre kattintva megtekinthető
A felvételt Tarczi István készítette a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete - Fejér Szövetség székhelyén
Vonatkozó korábbi híreink:
M E G H Í V Ó A"Justice for Hungary" két történelmi óceán átrepülés, 1931-ben és 1981-ben című, repüléstörténeti jubileumi kiállításra
 
"Justice for Hungary" – két történelmi óceán átrepülés 1931-ben és 1981-ben 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Emlékezz a Hazamentőkre!

Szegedre utazunk, mert egyetértünk azzal, hogy a Horthy emléktáblát állítsák végre hely(é)re!

Csatlakozók a Fejér Szövetség utazó csapatához jelentkezhetnek levélben a fejerszovetseg@gmail.com címen a tárgyban: Horthy Szegeden címmel!
Indulás vasárnap reggel 9-kor Székesfehérvárról, az Udvardi u. 34. szám elől.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2016. július 18., hétfő

Ki volt Sárkányölő Szent György, valós személy, avagy csak mesebéli hős?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Boór Ferenc: A Sárkányölő Szent György legenda forrásai és valósága 

Dr. Boór Ferenc

A 329. Hétvezér Est előadója Dr. Boór Ferenc lesz, aki majd’ másfél-tucatszor tartott már HVE-előadást. Ezúttal egy nagyon ismerősnek tűnő, de valójában még sem ismert történelmi személyről, avagy annak legendává vált történetéről hallgathatunk meg egy tényfeltáró, oknyomozással felérő előadást. Szent György legendája milyen bizonytalan már a forrásait is tekintve, miközben egyike a legelterjedtebb és legismertebb szentnek, ha nem is mártírsága, de a sárkányölő legenda miatt.Mind a keleti, mind a nyugati egyház vértanúját tiszteli benne. 
A világon számos földrajzi hely sziget, hegy stb. viseli nevét pl. Szent György-hegy a Balatonnál. Féltucatnyi helységnevet lehet könnyedén felsorolni, amelynek nevében Szent György nevét megtaláljuk.

2016. július 15., péntek

M E G H Í V Ó

A"Justice for Hungary" két történelmi óceán átrepülés, 1931-ben és 1981-ben című, repüléstörténeti jubileumi kiállításra

Németh Zsigmond
Kicsivel több, mint egy hónappal ezelőtt a 324. Hétvezér Est vendége volt Németh Zsigmond óceánrepülő pilóta. Ezen az esten, az Országzászló téri előadás hallgatósága megismerhette Németh Zsigmond óceánrepülő pilótát. Azt a Németh Zsigmondot, aki 35 évvel ezelőtt, 1981-ben, Krug László társával megismételte az 1931-es Endresz György és Magyar Sándor páros legendás óceánrepülését egymotoros kisgépével.
Németh Zsigmond 2004-ben az Egyesült Államokból haza költözött, azóta szinte folyamatosan járja az országot.  Előadásain, az általuk 1981-ben - Endreszék repülésének 50. évfordulóján megismételt, - óceán átrepülés részleteibe avatja be hallgatóságát. Lehetőséget kaptunk Németh Zsigmondtól, hogy ennek a rendkívüli eseménynek – amely nem csak sport- és repüléstörténeti különlegesség, mint azt sokan próbálják még ma is, úgy mint 1981-ben, ennek beállítani - a jubileumi évfordulóján, azaz a 35. évforduló alkalmából, Székesfehérváron egy kiállításon mutassuk be szélesebb közönségnek ezt az alapvetően politikai indíttatású tiltakozás által vezérelt, megismételt óceán átrepülést. A tiltakozás célja akkor – 1931-ben – és 50 évvel később, 1981-ben is változatlan volt. Felhívni újból és újból a nagyvilág, a nemzetközi közvélemény figyelmét arra a nemzetközi- és emberjogi igazságtalanságra és nonszenszre, amit a történelem lapjaira a trianoni békediktátum címen jegyeztek be.

2016. július 7., csütörtök

A tündérek a magyarok angyalai?

Ha kedd akkor Hétvezér est....

Bíró Lajos: Őseink angyalai a tündérek (könyvbemutató)

A 328. Hétvezér Est vendége Bíró Lajos író, magyarságkutató, akinek hozzáértő vezetésével érdekes utat tehetünk meg, járhatunk be a népmesék, mondák és szimbólumok, az ősmagyar szakralitás és jelképrendszer világában. A mostani előadás ívét egy könyvbemutató apropóján rajzolja fel az előadó. A könyvhöz - amelynek címe Őseink angyalai a tündérek - az éppen két hete az Országzászló téren előadást tartó Grandpierre Atilla ezt az ajánlást írta:  „Bíró Lajos átfogó műve jó bevezető mindenki számára, akinek a magyar ősmúlt, a magyar mitológia, a magyar nyelv felkeltette érdeklődését, és aranybánya lehet azoknak is, akik már beleásták magukat a magyarság titkaiba.”

2016. július 5., kedd

Nemzeti Hét Balatongyörökön a Pozsonyi csatára is emlékezve

X. BALATONGYÖRÖKI NEMZETI HÉT - 2016. VII. 6 - 10.

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke nyitja meg július 6-án, szerdán 15.30 órakor a X. Balatongyöröki Nemzeti Hetet.

A rendezvény a Magyarok IX. Világkongresszusának társrendezvénye.

Helyszín: Balatongyörök, Móló melletti sétány.

Alább közzétesszük a Nemzeti Hét programját.

Negyven nap múlva kezdődik a Magyarok IX. Világkongresszusa

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szerkesztőségek! 
Tisztelt Közéleti Szerepvállalók!
https://www.youtube.com/watch?v=Zbii8ss2vXw
Elkészült a Magyarok IX. Világkongresszusát meghirdető
video-klipp, amely ide, vagy a képre kattintva tekinthető meg. A
Magyarok Világkongresszusait szervező Magyarok Világszövetsége
köszönetet mond Könyves Kálmánnak és Juhász Zoltánnak
a video-klipp elkészítéséért, Kádár Dánielnek a közbenjárásért.
Kérjük tagjainkat és híveinket, hogy osszák meg a hirdetményt
ismerőseikkel a világhálón.

1938 után 78 évvel Szent István elhunytának 978. évfordulós napján, Szent István eredeti törvénynapján, Nagyboldogasszony napon, 2016. év Kisasszony - Új kenyér - augusztus hava 15. napján Székesfehérvár ad otthont a magyarság egyik legjelentősebb rendezvénye, a Magyarok IX. Világkongresszusa Nyitókonferenciájának a Hotel Magyar Király Szálló Konferencia termében, melynek záró eseményeként a kongresszusi küldöttek Fehérvár 3. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatának résztvevőihez csatlakozva  vesznek részt  a zarándoklatot záró Kegyeleti Szertartáson a hajdani koronázó templom romjai előtti téren, a Koronázó téren, s hallgatják meg Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke üzenetét a nemzethez.
Fogadják szeretettel a kongresszus beharangozóját és Zombory Istvánnak, a Kongresszus Szervező Bizottsága elnökének felhívását!

2016. július 2., szombat

Ép testben ép lélek

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Kovács Csaba: "Nem az oxigén, hanem a HIDROGÉN az élet üzemanyaga!"  (Szent-Györgyi Albert)

Dr. Kovács Csaba
Folytatódik a Hétvezér Estek Egészségmegőrző-előadás sorozata. Két hete Dr. Molnár Albina volt a vendégünk, a soron következő kedd esten pedig Dr. Kovács Csaba főorvos lesz az előadó.  A főorvos úr nem először lesz vendégünk, sőt ha a Botond-napi vásárok jurta-sátorbeli előadásait is ide számoljuk, akkor visszatérő, rendszeres előadóként köszönthetjük. A székesfehérvári születésű, városunkban élő és praktizáló orvos, a „hagyományos” orvoslásban eltöltött több mint húsz év után hobbiként kezdett el foglalkozni az ún. alternatív orvoslással. Kovács főorvos nem az típusú orvos, aki a papírokat nézi, és rá sem néz a betegre.

2016. június 23., csütörtök

Minden elismerést kiérdemel a magyar labdarúgóválogatott EB szereplése

MVSZ: Gratulálunk a magyar válogatottnak!

A csapat, ...
A Magyarok Világszövetsége gratulál a magyar labdarúgó válogatottnak: a csapatnak, Bernd Storck-nak valamint a szurkolóknak, és intelmeket oszt bankároknak, politikusoknak. Alább az MVSZ elnökének közleménye.

A Magyarok Világszövetsége tiszta szívből gratulál a magyar labdarúgó válogatottnak, annak minden tagjának, a szövetségi kapitány Bernd Storck-nak és segítőinek, miként a válogatottat a franciaországi Európai Bajnokságon buzdító, több tízezer magyar szurkolónak is. A magyar válogatott eddigi teljesítménye, csoportgyőzelme minden előzetes várakozást fölülmúlt, ezért a legnagyobb elismerés hangján kell szólnunk.

Grandpierre Atilla: A Nap és az Élet új nézőpontból

Ha kedd, akkor Hétvezér Est …

Grandpierre Atilla: HÉLIOSZ - a Nap élő természetének felfedezése - Napisten szerepe életünkben (könyvbemutató)  

Nyolcadik alkalommal lesz a vendégünk Grandpierre Atilla, aki napjaink egyik legközismertebb személyisége, polihisztora, zenész, énekes, csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, író, költő, (a Magyar Írószövetség tagja), történész. A 326. Hétvezér Esten, a Föld nevű bolygón minden élő sorsát meghatározó legfontosabb égitestről, a Napról írt legújabb könyvét fogja ismertetni. Ha megpróbáljuk röviden összefoglalni, hogy miről szól ez a könyv, talán ezek a címszavak azok, melyeket helyénvaló használni: csillagászat, űrkutatás HÉLIOSZ - A Nap és az Élet új nézőpontból. Erről szól ez a könyv.