2018. április 20., péntek

Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek!

A "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei"-t bemutató és a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás úgy közlekedik a hajdani Nógrád megyén belül, mintha nem írta volna át a történelem Magyarország politikai határait. Pásztó, Szécsény, Hollókő és Fülek volt az északkelet-magyarországi terjesztők által 2017. november vége óta leírt vándorút, hogy most Nógrád-megye székhelye, Salgótarján se marad "hajadon", Nógrád megye szívét is megérinti hamarosan Pálfi György üzenete: "Emeljük a magyar tudomány zászlaját oly magasra, hogy ne csak a határainkon túl, de a határainkon innen is vegyük végre észre!"

2018. április 17., kedd

Iszkaszentgyörgyön nyílt meg a vándortárlat 27. állomása

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola gyönyörű kastély épületében magyar és finn diákokkal és pedagógusaikkal és Iszkaszentgyörgy polgármesterével közösen nyitottuk meg hétfőn a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 27. állomását.
A kiállítás a Szent György napokon is látogatható lesz egészen május 4.-ig.
Ajánljuk mindenki figyelmébe.
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2018. április 15., vasárnap

„Téveszmék a honfoglalásról”-sorozat V. előadása

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Horváth Béla: Anonymus ócsárlásáról

Horváth Béla ny. történelemtanár ötödik alkalommal lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Estek sorozatának vendég-előadója. "Téveszmék a honfoglalásról” című előadás-sorozatában, a honfoglalás eseménytörténetének új megvilágításba helyezésével, Hölbling Tamás két kötetes forráskritikájára alapozva, a honfoglalás kori források tudományos, kritikai újra értelmezése útján, egy összetett forráskritikai rendszerre alapozva, tudományos alapokon újra értelmezi a honfoglalás történetét. 

2018. április 12., csütörtök

A vándortárlat Fejérben az Iszkaszentgyörgyi (Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély) Általános Iskolában folytatódik

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek!

Túl a hétfőn egyidejűleg két, egymástól távoli helyszínen rendezett, s a vándortárlat 25. állomásaként részben már jubileuminak is számító fonyódi és túl a már második felvidéki, füleki megnyitókon, a "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei"-t bemutató és a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola által működtetett hajdani Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastélyban lesz Fejér megyében újra látogatható.

Száznégy éves üzenet a folyton hőbörgőknek, a semmi ágán élősködőknek

Gyóni Géza
Gyón, 1884. június 25. – Krasznojarszk, 1917. június 25.)
"krisztusi" kort megélve üzent végtelent
Gyóni Géza: Levél Nyugatra
(avagy napnyugatra) 

Hol vagytok most, kis „intellektüellek”,
Kiket bús század baljós vége ellett?
Szent nyugat előtt rajongva térdeplők,
Kik lehánytatok minden józan gyeplőt;
Gúnyos mosolygók ideálra, honra,
Kiknek a „New-York” volt a Pantheonja;
Kik ígértétek a szent Holnapot,
S akik tegnap is hátra voltatok.

Hol vagytok mostan, fránya franciások,
Kis erótikák, tucatóriások?
Csörög-e még a sok kis szélkereplő,
Amelynek szép volt minden, ami szeplő?
Magyart és múltat szánva nézdelők,
Nyugati szesztől kótyagos velők,
Koraszült bölcsek, véznák, betegek,
Mit érez mostan horpadt melletek?

2018. április 9., hétfő

Béla hungár király és királyi hungaricum Belo-Fejérvárott

Pogány szertartás az Árpád-házi királyok udvarában? 

Trepanált (lékelt) koponya a hunkorból
Előzetes megjegyzés a címben szereplő pogány szóhoz (forrás: Wikipedia, vagy bármely lexikon): A „pogány” szó a latin paganusból (míg a paganus a latin pagus, azaz falu, vidék, község, település, ... értelmű szóból) származik. Teljesen alaptalanul mégis azt állítják (miért is ne?!), hogy magyarba a horvát, szlovén nyelvből került be (véletlenül sem fordítva?!). A pogány értelmű paganus eredendően „vidéki”, "falusi" vagy „földműves”, katonás római szemüveggel „újonc” vagy „civil” jelentéssel bírt. A kereszténység elterjedésekor azokat jelölték e szóval, akik nem voltak "igaz" (értsd: igaznak tartott!) "katonái" Krisztusnak (tehát nem voltak katonák, és/vagy abban az értelemben keresztények, amint elvárták a pogányozók). A paganus szó „nem-keresztény” jelentése ezért is és még azért is alakulhatott ki egyre inkább, mert a kereszténység egységes liturgiája vidéken lassabban terjedt el (avagy máig fennmaradtak oly szokások, melyeket sokan pogány kifejezéssel illetnek, nem feltétlen vidéki értelemben).

Vendégünk: Puskás Béla

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Magyarország az I. világháborúban

A 411. Hétvezér Est vendége - első ízben - Puskás Béla, Kaposvárról. Az előadó nem csak jó ismerője a katonaéletnek, hanem szívügye a magyar hadtörténet szinte minden szegletének, kevésbé ismert részleteinek felkutatása és megismertetése. A háborúk története egyidős az emberiség történetével. Sajnos nemzedékről nemzedékre időszerű maradt a háborúk történetét megismerni. Elsősorban azért, hogy tanuljanak belőle az újabb nemzedékek, és ne essenek elődeik hibájába. Ez a folyamat mind ezidáig nem járt a mindannyiunk által óhajtott eredménnyel, vagyis azzal, hogy megtanuljunk békében élni a Földön. 

Az első nagy világégés óta a technikai, hadászati eszközök és módszerek olyan mértékben fejlődtek, a fenyegetettség olyan mértékben megnőtt, ami korábban elképzelhetetlen volt. Az első világháborút – bár az akkori legmodernebbnek számító eszközökkel vívták a szemben álló felek – de még betartva írott és íratlan szabályokat. Gondoljuk csak el, hogy karácsonykor a szemben álló felek a harctereken nem hogy szüneteltették az egymás elleni harcot, hanem a katonák köszöntötték is egymást! Ma ez már elképzelhetetlennek tűnő anakronisztikus gesztus.

2018. április 5., csütörtök

És Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás Füleken is

A Magyarságtudomány oltárán egy a hét a fejérekkel

Gyuri a létrán
A mai napon nyitottuk meg az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Természettudományi Karának könyvtárában Dr. Pálfi György "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei" címmel összeállított, s a róla elnevezett Vándorkiállítás 24. állomását egy rendkívül tömör és élvezetes előadás keretében Székelyhidi László Leibniz díjas professzor közreműködésével. Köszönet a közreműködőknek, s különösen Gájásy György ügyvivőnek.

Ugyancsak a mai napon szerelte fel a Fejér Szövetség 5 fős csapata a kiállítást Fonyódon, a Mátyás Király Gimnázium csodálatos Klubtermében, hogy április 9-én hétfőn adhassa át 25. alkalommal a - szerző kérésére a kiállítás gondozását és terjesztését felvállaló - Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány elnöke, Gál Erzsébet egy újabb iskola közösségnek.

Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás Somogyországban is

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok, Tudományos és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek!

Miközben a holnapi, az ELTE TTK Kari Könyvtárában 17:30 órára meghirdetett és nem mindennapi előadással összekötött budapesti megnyitóra készülünk, már arról is hírt adhatunk, hogy Somogy megyében is folytatódik a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Kiállítás 25. állomása a fonyódi Mátyás Király Gimnázium.
 
 Ezúton hívjuk meg Önöket  
2018. április 9-én (hétfőn) 13:30 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
25. megnyitójára a
Mátyás Király Gimnázium Klubtermébe
(8640 Fonyód Hunyadi János u. 3.)

2018. április 4., szerda

Petőfi Sándor, a társaival együtt még éltében feledésre ítélt barguzini száműzött

Éppen a Fejér Szövetség zászlóbontását követő első Rendkívüli Nagygyűlés hetedik évfordulós napján jelent meg az alábbi írás a Fejér Megyei Hírlap világhálós oldalán, ami akkor elkerülte a figyelmünket. Pedig tekinthetnénk ezt akár előjelnek is, hiszen legalább annyira fontos (valójában már nem is kérdés) kérdést taglal a cikk. Az a Nagygyűlés sem volt éppen a gőzerővel elindult alkotmányozásra tett hatását tekintve jelentéktelen [2010. november 12. (levél a közméltóságoknak): Alkotmányos alkotmányozást!]. "Nemzetgyűlés vagy Országgyűlés a magyar képviselőház? Alkotmány vagy Alaptörvény az, amit hozhatnak? Jogfolytonosságot a Tanácsköztársasággal vagy az 1944. március 19.-ével megszakadt államisággal vállaljanak?" - hogy csupán a három - talán - legfontosabbat említsük meg a Nagygyűlés és annak folyományaként az akkor életre hívott Alkotmányjogi Bizottsághoz eljutott nyílt levél által feltett alapkérdésekből [2010. december 9. (levél a közméltóságoknak) Nyílt levél az újalkotmányozóknak]. Akkori válaszaink az Alaptörvény Hitvallás fejezetében olvashatók.

Ez a cikk (a csatolt fejléc képpel) azonban egy a jelenlegi politikai hatalmi rendszer kialakulásával egyidőben született, de az utóbbi évekig félresöpört kérdéssel, Petőfi Sándor életigazságával foglalkozott, végre tárgyszerűen írva Petőfi Sándor barguzini "leleteiről" a Fejér megyei közvéleményre napjainkig nagy befolyással bíró lap világhálós oldalán.
FEOL | V. Varga József | SZÉKESFEHÉRVÁR 2017. 11. 12. 08:00 | forrás: feol.hu
Petőfi – a szibériai titkos fogoly

2018. április 3., kedd

Negyedszázadik: a vándorkiállítás 25. állomása Fonyód vagy Fülek

Alig pár napja adtunk hírt arról, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás első áprilisi megnyitójára Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának könyvtárában kerül sor, s máris készülünk a következőre, amely a kiállítássorozatnak - amint Budapesten, úgy Somogy megyében is a második - (összesen pedig a 25.) helyszíne. Részletes sajtóhírünk napokon belül várható.

Előreláthatólag ugyanezen a napon nyitja meg a Pásztói Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Kör a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvánnyal közösen a Füleki Gimnáziumban is  "Magyarországi Származású tudós elmék világraszóló eredményei" című tárlatot.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2018. április 1., vasárnap

Vendégünk: Gyirán István

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Magyarország döbbenetes jövője – avagy a politikai életünk rejtett oldala 

Első ízben lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Estek közéleti és kulturális előadás-sorozatának vendége Gyirán István.(1958) mérnök. Az éppen soron következő országgyűlési választások előtt néhány nappal politikai életünk rejtett oldaláról hallhatunk előadást. Vajon mit lehet még elmondani, felvetni a választási kampány hajrájában pro és kontra a közügyeinkről, gondolhatja a jámbor olvasó? Milyen újdonságot tud mondani egy „civil”, egy mérnökember az aktuálpolitikáról, amit még nem hallottunk volna? A napi média hír-özön mindent elárasztó és sokkolóan mantrázott nap, mint nap ismétlődő áradatában tud még valaki újat, mást és főleg igazat mondani, ha politikáról van szó? 

Ugye kedves választó állampolgárok mennyire „természetesnek” tartjuk azt, hogy amit a politikusok a választási kampányukban mondanak, ígérnek azt nem szabad komolyan venni, sőt nem kell igaznak elfogadni, pláne utólag számon kérhetőnek tekinteni. Azon vajon miért nem gondolkodunk el, hogy ennek nem kellene így lennie? Sőt megengedhetetlen szerződésszegésnek kellene tekintenünk a választási ígéretek be nem tartását, megszegését?

2018. március 31., szombat

Dr. Székelyhidi László, Leibniz díjas matematikus előadásával nyílik meg a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás az ELTE TTK könyvtárában

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok, Tudományos és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Alig néhány héttel a márciusi ünnepségek után, Húsvét ünnepnapjaiban adhatunk hírt arról, hogy Budapesten is folytatódik, azaz megtekinthető lesz a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Kiállítás 24. állomása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Könyvtára.
 
 Ezúton hívjuk meg Önöket  
2018. április 5-én (csütörtökön) 17:30 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
megnyitójára az
ELTE Természettudományi Kar Könyvtárába 
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)

2018. március 30., péntek

Eucharisztia - Úrvacsora - ismételd újra és újra

Leonardo di ser Pierro da Vinci: "Utolsó vacsora", avagy
Eucharisztia (Úrvacsora)
Nagypéntek van ma - ÚRVACSORA 

Eljött - megint - a bizonyosság napja.
Írtunk néhány bejegyzést szinte minden évben az eljövendőt köszöntve, s köszönve, hogy miénk e nap a maga egészségben teljes igazságával.

2009. április 10., péntek: Húsvét 
2011. április 24., vasárnap Feltámadott
2012. április 7., szombat INRI - Írd és mondd, de Ne hamisan! Ródd ahogy volt, Igazan!   2012. április 8., vasárnap: Lehullott a Jézus vére - Feltámadott
2012. április 14., szombat: Tanulj Babits Mihálytól és felejtsd a szót: ÚGYSE! 
2012. szeptember 10., hétfő Ne tovább! - Jézus nem volt, s az Isten sem zsidó, ugyebár! 
2013. március 29., péntek Iesus Nasarenus Rex Iudæorum 
2014. április 16., szerda: Húsvéthoz közeledvén
2015. április 3., péntek: Nagypénteki sirató - legyen inkább béke, nem kell a háborútok, pártoskodó pribékek! 

2015. április 5., vasárnap: Húsvét vasárnapi üzenet a magyar nemzethez

Mindegyiknek megvan a maga igazsága, igazság magva. Azonban két évvel nemzeti keresztre feszíttetésünk, kerékbe törésünk, négy részre szakíttatásunk 100. évfordulója előtt az alábbi bejegyzés türemkedik hatalmas erővel újra előnkbe Babits Mihály szavaival és Eperjes Károly által megidézve. Eperjes Károly szavaira emlékezzünk most, s mondhatni majd', örökre!

2018. március 26., hétfő

Felvidékre is eljutott Pálfi György és a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány üzenete

Megkésve bár, de a legkevésbé sem megtörve továbbítjuk a hírét, felvételét a Dunaszerdahelyi TV-nek a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 23.- egyben az első felvidéki - állomásáról.
Öröm volt - ím már harmadszor - látogatni meg csallóközi testvéreinket, s átadni az üzenetet:
"Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!"
https://youtu.be/qZvHvuo6iR0
Megnyitó Dunaszerdahelyen, a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 2018. március 19-én (a képre kattintva)
A tárlat bemutatja, mivel gazdagították a világot a magyar tudósok

DSTV 2018, március 23. | Hírek


A Dunaszerdahelyi Magángimnáziumban nyitották meg Pálfi György tudománytörténeti vándorkiállítását. A tárlat célja, hogy bemutassa, mivel gazdagították a világot a magyar tudósok és feltalálók.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

"Nagy beszédek" helyett beszélgetésre készülve Krisztinával

Köszönjük a rendkívüli érdeklődést!

kérdez: Dr. Boór Ferenc
válaszol: Dr. Morvai Krisztina
Kérünk minden résztvevőt, hogy lehetőleg 15-20 perccel az előadás megkezdése előtt érkezzék a helyszínre, ha kényelmes ülőhelyet és pontos kezdést, s a végén pedig helyszíni kérdésekre adott válaszokat is szeretne látni, hallani! 

Előadás kezdete: 2018. Kikelet hava, azaz március 27. kedd 18.00 óra
Előadás helyszíne*: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Előre is köszönettel a szervezők nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

(* a változás jogát fenntartva)
 
Ha kedd, akkor Hétvezér Est… : A terror valódi arca napjainkban

2018. március 24., szombat

"Merjünk nagyok lenni!" a történelmi Magyarország közepén

Magyar géniuszok - március végéig látogatható Szarvason a vándorkiállítás 

http://www.korostv.hu/images/stories/videos/2018_szarvasi_hirado_03_22.mp4
KörösTV Szarvasi Híradó 2018. március 22.
(5:35-10:37 a képre kattintva)
A mai napon számolt be a Szarvasi Híradóban a Körös Televízió a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2018. március 14.-i délkelet-magyarországi megnyitójáról.

Bár a szarvasi megnyitó a mai Magyarország délkeleti központjában történt, attól még mi tudjuk, hogy a 22. megnyitó valójában a történelmi Magyarország központjában zajlott. Nem is akármilyen körülmények között, ha akár Babák Mihály polgármester, vagy Szenes János helytörténész, újságíró beszédére, vagy a megnyitóra a Cervinus Teátrumba látogató közel száz vendégre gondolunk.

2018. március 22., csütörtök

Boór Ferenc a terror valódi arcáról kérdez, és Morvai Krisztina válaszol

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

A terror valódi arca napjainkban

Több mint 4 év elteltével, lesz ismét a Fejér Szövetség Hétvezér Estek közéleti és kulturális előadás-sorozatának vendége Morvai Krisztina jogász, európai parlamenti képviselő. Az idehaza és Brüsszelben is sokak által ismert kemény, harcos kiállású képviselőnőt a 409. Hétvezér Esten Dr. Boór Ferenc társelnök, házigazda fogja kérdezni.

A címbéli terror felemlegetésekor vajon mire gondoljon a kedves olvasó? Hiszen a terrornak ezer arca van, nem is beszélve arról, amikor az arctalan terror teszi tönkre ezrek, százezrek milliók életét és sajnos nem „csak” tönkreteszi, hanem el is veszi azt a fizikai értelemben is.

Megnyitó Dunaszerdahelyen és meghívás az V. Magyar Majálisra

2018. március 19-én nyitottuk meg a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 23. állomását Dunaszerdahelyen, a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban.
A. Szabó László alpolgármester, Dr. Boór Ferenc TTK ügyvivő koordinátor, Bugár György önkormányzati képviselő és az iskola diákjai a megnyitó kezdete előtt

2018. március 21., szerda

Történelmi tavaszi nap-éj egyenlőség, hogy repedezik a finnugor fennható?

Ma épp tavaszi nap-éj egyenlőség napja van.

A régi magyar naptárban: Kikelet hava, Tavasz ünnepének napja.

S a vihar, amit éppen azon tanszéken megvédett doktori dolgozat kavart, amelynek vezetője a Szent László herma relikviájának hitelességét bizonyította, nem ül el, mert további, attól független kutatások is ugyanabba az irányba mutatnak. A doktori dolgozat pedig éppen azon a tanszéken született, amelynek vezetője annak a nyugalmazott egyetemi tanárnak és múzeum igazgatónak fia, akinek Tudománytörténeti Vándorkiállítása általunk is terjed, s már nemcsak a csonka, hanem az egészséges Kárpát-honban.

S bár sokan vagyunk, akik Magyar Adorján polihisztor, vagy épp néhai Varga Csaba grafikus és nyelvész tanait tartjuk elfogadhatóbbnak, azaz hogy az, ami magyar volt és maradt, az nem jött ide sehonnan sem, hanem Kárpát-medencei alakulat, s Atila nevének eredetét sem tartjuk (miért is tartanánk?!) germánnak csak azért, mert az ó-germánban a jelentése atyácska (melyik volt előbb, az atya, vagy a népének mondája?), mégis jó látni, ha repedezik az összetákolt finnugrisztika, avagy oszlik végre a doh-, dög- és dühszag (már bocsánat).

2018. március 18., vasárnap

Egész-ség, betegség és önismeret

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Papp Gyöngyi: Mit üzennek betegségeink? A Sors mint esély a numerológia rendszerében.


Folytatódik a tavaly novemberben megkezdett előadás- sorozat, amelynek összefoglaló címe: „Mit üzennek betegségeink?” A 408. Hétvezér Esten Papp Gyöngyi természetgyógyász és parapszichológus lesz a vendégünk immáron a második alkalommal. Az Egész-ségről csak önmagunk megismerésével együtt beszélhetünk. Az önismeret a testi, szellemi és lelki egész-ség záloga. Az önmagát megismerni vágyó ember alapkérdései: „Ki vagyok én? Honnan jöttem?   Hová megyek?”. Az emberiség amióta csak létezik a földön, keresi ezekre a kérdésekre a helyes válaszokat. 

2018. március 17., szombat

Ott voltunk a magyar nemzeti zászló és címer napján

A magyar zászló és címer napján, 2018. március 16-án 
A Fejér Szövetség tagjai is részt vettek az 1848 méteres felvonuláson az Andrássy úton kifeszített zászló két oldalán
Egy több mint hétszáz méter hosszú magyar zászlót visznek a magyar zászló és címer napja alkalmából szervezett felvonulás résztvevői a fővárosi Andrássy úton 2018. március 16-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

2018. március 16., péntek

Ünnepek után nyílik meg ünnepélyesen Dunaszerdahelyen a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás felvidéki vándorútja

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Napokkal ezelőtt, legutóbb, a délkelet-magyarországi terjesztést vállaló Auarius67 Alapítvány jóvoltából rendkívül nagy sikerrel megnyitott szarvasi megnyitóról adva hírt már jeleztük, hogy a márciusi ünnepi tárlatsorozat befejező állomásaként, az ünnepek után kezdi meg ünnepélyesen felvidéki vándorútját a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Kiállítás első felvidéki állomása Dunaszerdahely.
 
 Ezúton hívjuk meg Önöket  
2018. március 19-én (hétfőn) 14:00 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
felvidéki megnyitójára, a
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnáziumba
(Dunaszerdahely, Fő utca /Hlavná/ 21.)

Március 15-én Dunaszerdahelyen az Anyaországot a Fejér Szövetség küldöttsége képviselte (frissítve)

2018. március 15-én a szó szerint is "színvonalas" városi rendezvényt követően - hagyományaink szerint - mi is elhelyeztük koszorúnkat Fehérvár hajdani "Pilvax kávéháza", a Fekete Sas szálló kapujában. 

Boór Ferenc elnök - társelnök, Fogarasi Márta széktag és Horváth Vilmos alelnök helyezték el a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete és a Fejér Szövetség közös koszorúját

2018. március 15., csütörtök

Szarvasról indult el a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás a délkelet-magyarországi vándorútjára

Magyar géniuszok Szarvason

Lipták Judit | 2018. március 15., csütörtök


Mit is adtak és adnak a magyarok a világnak? – erre a kérdésre próbál választ adni az a nagyszabású tudománytörténeti kiállítás, amelyet 20 év munkájával állított össze Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár. A Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete és a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában lévő anyagot most az Aquarius67 Alapítványnak köszönhetően Szarvason is láthatja a közönség. A tárlatot szerdán délután nyitották meg a Cervinus Teátrum galériáján.

2018. március 12., hétfő

AZ IDŐJÁRÁS MIATT ELMARAD A Vértes 73 Emléktúra 2018. március 17-én szombaton

"A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövétneket."
Garay János: Árpádok

KORHATÁR NÉLKÜLI KIVÉTELES CSALÁDI
PROGRAM MÁRCIUS 17-ÉN SZOMBATON A


Kedves Fejérek és Barátaink!

Nincs érv, hogy a Vértes Emléktúrát meg ne rendezzük minden évben, s hogy ne vegyünk részt amennyien csak tudunk a fenti Garay idézeten túl több súlyos okkal;
  1. mert Szövetségünk kiemelt - rendkívül szép és felemelő - programja,
  2. mert már nem vagyunk egyedül, mióta az Abai Atilla Király Gimnázium csapata is erősít minket,
  3. mert mindig van olyan kellemes fordulat, amivel az Emléktúra még minket is meglep!

2018. március 11., vasárnap

Szarvason nyitja meg ünnepélyesen délkelet-magyarországi vándorútját Pálfi György tudománytörténeti kiállítása

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

A már korábban mintegy "forradalmiként" is beharangozott márciusi megnyitók után most a tudománytörténeti kalandozás egy új magyarországi területének kiinduló állomására hívom fel a figyelmet. Ugyanis a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei" című tárlat első délkelet-magyarországi megnyitójára, mintegy a március 15.-i ünnepnap "beharangozójaként" is Szarvason, a   Cervinus Teátrum galériájában kerül sor a kiállítás házigazdája és egyben a jövendőbeli délkelet-magyarországi terjesztője, az Aquarius67 Alapítvány szervezésének jóvoltából.
 
 Ezúton hívjuk meg Önöket  
2018. március 14-én (szerdán) 15:00 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
délkelet-magyarországi megnyitójára a
Cervinus Teatrum galériájába
(5540 Szarvas, Kossuth tér 3)