Országzászló tér

FEHÉRVÁRI ORSZÁGZÁSZLÓ MOZGALOM
Képzeletbeli kép a hajdani Országzászló Emlékműről a korábbi környezetben
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által erre az alakalomra felújított Országzászló-tér és a helyreállított fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű tervezett átadásának és avatásának időpontja:
2018. június 4.
https://www.youtube.com/watch?v=yQj6HCORClQ&authuser=0
Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!
Egészséges és Igazságos Magyarországért
és
a Nemzeti Összefogásért
Szent István városában
2018.05.17-én frissítve
Már csak 23 vármegye árva, azaz vár még jelképes örökbefogadóra
A rózsaszínnel jelölt előfoglalás - nem végleges - esetenként akár cserélhető is lehet.

A 64 vármegye elkelte után lehetséges a horvátországi vármegyék foglalása, akik egyenrangú pártoló tagjai (ülnökei) lesznek a Védnöki Testületnek, és nevük, lakhely szerinti településük felkerül a bronz adományozó táblára.

ADOMÁNYOZÁS INDULT
a történelmi vármegyék jelképes örökbefogadására
és
a Védnök Testület pártolói tagságára

Célja: Társadalmi részvétel az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű megalkotásában és az Országzászló gondozásában (amely felett eredetileg a Fejér Szövetség vállalt védnökséget, de az emlékmű átadása után a 2017. június 2-án megalakult) Fehérvári Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testület keretében, védnökségével. 

Kezdete: 2018. MÁRCIUS 24.
Zárása:   2018. MÁJUS 24. (az eredeti Országzászló avatásának 82. évfordulója)

Itt, alább, ezen az oldalon és az Örökbefogadó és Pártoló Adományozók listája és Költségelszámolás csatolókon adunk hírt folyamatosan az adománygyűjtés állapotáról és a befolyt összegekről illetve költségekről.

Az adományozók két méretben készülő bronz emlékplakett megvásárlásával járulhatnak hozzá az emlékmű helyreállításához és tartozékainak elkészítéséhez (a gyűjtés a térrendezésre nem terjed ki), s a Fejér Szövetség védnöksége alatt készülő (mintegy 6m x 1.5m méretű) Országzászlóhoz (illetve másodpéldányaihoz). Egyúttal minden adományozó kap a plaketthez egy sorszámozott, aláírással hitelesített emléklapot és eredetiség igazolást.

Az örökbefogadó adományozók neve (és magánszemélyek esetén születési helyüket vagy lakóhelyüket, míg egyéb jogi személyek esetén székhelyüket azonosító település neve) egy adományozó táblán lesz az emlékmű környezetében feltüntetve. Az éremvásárlással adományozók listája Székesfehérvár, a Védnöki Testület és a Fejér Szövetség hivatalos honlapján lesz az Országzászlót ismertető oldalon, rovatokon elérhető és olvasható. 

Vármegye örökbefogadó bronz plakettért (védnöki testületi tagságra) jelentkezés
és vert Országzászló bronz emlékérem vásárlás adományozóként minden héten

kedden 17:30-18:00 és 20:00-21:00 óra között
a Királykút Emlékházban
és minden nap 17:30-18:30-ig az Országalmánál, a Városház téren.

Jelképes örökbefogadás a Fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű feletti társadalmi védnökséget támogatandó:
 1. Első körben a 64 történelmi vármegye fogadható örökbe (melyeknek címerpajzsai fogják körbe a Fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű talapzatának négy oldalán a félárbócra eresztett Nemzeti Lobogót)
 2. Második körben a 72 történelmi vármegye sorába tartozó horvátországi vármegyék fogadhatók örökbe (melyekkel kiegészítve, Szent István művét befejezve Szent László egészséges és igazságos történelmi Magyarországot alkotott)
 3. Harmadik körben (ha elkelt a 72 vármegye is) a 108 szkíta-hun-magyar nemzetség nevében Fejér megye 108 települését ajánlhatja a Fehérvári Ereklyés Országzászló védnöksége alá egy-egy adományozó magánszemély, önkormányzat vagy vállalkozó.
Az adományozók és a jelképes örökbefogadók listája naponta frissítve itt olvasható

Az emlékmű elvi vázlata (D-É keresztmetszet)
 

Szent György napi
Felhívás
az örökbefogadó és pártoló adományozókhoz

Társadalmi Összefogás Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének Helyreállításáért

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek. A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.” – írta Marosi Arnold cisztercita gimnáziumi tanár, hajdani múzeumigazgató 1933-ban a Székesfehérvári Szemle III. évfolyamának 2. számában "A székesfehérvári országzászló" címmel.

Tisztelt Honfitársunk!
Tisztelt Fehérvári Patrióták!
 

Székesfehérvár ismét országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. A város társadalmi összefogással és szerepvállalással állítja helyre Székesfehérvár Országzászló terét és az 1936. május 24-én avatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet. Évtizedes igény és kezdeményezés az, melyet elkötelezett polgárok kérésére, a Fehérvári Polgári Védegylettel, majd egyre bővülő összefogással 2009-től képviselt a helyreállítás mellett kardoskodva mindvégig a Fejér Szövetség.

2016. május 24-én, a hajdani emlékmű avatás 80. évfordulóján a városvezetés egyetértésével hirdette ki, hogy 
 • 2018. június 4.-ig, a "Trianoni békediktátum" 98. évfordulójáig Rimanóczy Gyula terveihez és eredeti céljához hűen hozza helyre a városvezetés Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét
 • homlokzatán az egészséges Magyarországgal, lábazatán 64 vármegye címerpajzsával, oltárkövében ereklyetartóval, vármegyék felszentelt földereklyéivel, oltárkövén az ország-pallossal és a Szent Koronával, félárbocra eresztett Országzászlóval, s a zászlórúd csúcsán fénylő kettős kereszttel,
 • az Emlékműhöz méltó Országzászló tér közepén, hogy mind az élő környezet, mind pedig a Virágóra is helyben maradhasson, de minden oda nem illő műtárgy más helyet kaphasson,
 • mely Országzászló felett a Fejér Szövetség és társult szervezetek teljes körű védnökséget vállalnak a helyreállítástól a karbantartásáig,
 • s a társadalmi összefogás szervezése és megjelenítése érdekében a Városvezetés és a Fejér Szövetség egyedi azonosítóval és tanúsítvánnyal ellátott bronz emlékplaketteket és érméket bocsát ki,
 • melyek árusításából befolyó adományösszeg kezelését folyamatos és teljes nyilvánosság biztosításával vállalja a létrehívott Védnöki Testület, garanciát nyújtva, hogy az ezúton befolyt adományösszeg csakis az Emlékműre, annak közvetlen környezetének karbantartására fordítható,
 • továbbá a történelmi vármegyéket jelképesen örökbefogadó adományozók nevei egy az emlékművön vagy közelében adományozó táblán lesznek olvashatók!
2017-ben fogadta el Fehérvár közgyűlése a társadalmi egyeztetés alapján kialakult helyreállítási tervet, melyben
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Városvezetése vállalta a nemzeti és társadalmi összefogáshoz méltó Emlékmű – Rimanóczy Gyula eredeti tervei és a még fellelhető dokumentumok alapján történő – helyreállítását, s az Emlékműhöz méltó tér kialakítását.
 • Fejér Szövetség vállalta az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállítása érdekében létrejött társadalmi összefogás Nemzeti Lobogójának, mint legfőbb tartozékának kivitelezését, az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testületének megszervezését, s a karbantartás, a társadalmi testület vállalásához szükséges anyagi alapok közadakozásból történő megteremtését.
2017 januárjában a fővállalkozó tervezőkkel a Királykút Emlékházban lefolytatott végső egyeztető fórumon – néhai Siklósi Gyula utolsó szakmai-közéleti szereplésével és részvételével –született meg az Országzászló tér helyreállításának végső, minden fél számára elfogadható koncepciója és az önkormányzat költségvetési támogatásával elindulhatott a végső kivitelezés.
„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon,
a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek.
A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.”
Marosi Arnold: A székesfehérvári országzászló, Székesfehérvári Szemle III. évf. 2. szám, 1933.

T A N Ú S Í T V Á N Y

mely kiállíttatott 2017. Nyárelő – Napisten – június hava 2. napján,
egy esztendővel az után, hogy Székesfehérvár kinyilvánította: társadalmi összefogással állítja helyre a „királyi város” Országzászló terét és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét,

és egy esztendővel azelőtt, hogy minden szándékunk szerint együttes részvétellel felavassuk azt!
Mi, mindannyian, alulírottak e tanúsítványt annak bizonyságául állítottuk ki, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsuk, hogy a mai napon a Fejér Szövetség és társult szervezetek képviselői előállították és átadták, Székesfehérvár városa pedig elfogadta és átvette
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS NEMZETI LOBOGÓJÁT,

melyet a Fejér Szövetség a helyreállítandó Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogójának arányos – 400cmx80cm méretre kicsinyített – hű beltéri mintapéldányaként, egy példányban hímzett zászlóselyem anyagból készíttetett Székesfehérvár város és önkormányzata számára Budapesten, a Lénárd Kft. műhelyében (1106 Budapest, Fehér út 10./32).
Alulírott társadalmi szervezetek és képviselőik e tanúsítvány aláírásával kinyilvánítjuk, hogy a mai napon egyenrangú felekként és egységes akarattal alakítottuk meg az „Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogója Védnöki Testületét” (itt: Védnöki Testület) azon célból, hogy annak épségét és erkölcsi megbecsülését őrizzük, ápoljuk és védjük, fenntartásában részt vállaljunk.

Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a Föld tart!

                        Sajó Victor (átadó)                                   Dr. Cser-Palkovics András (átvevő)
                                a Fejér Szövetség elnöke                                                         Székesfehérvár MJV polgármestere
                             és a Védnöki Testület elnöke                                                  és a Védnöki Testület tiszteletbeli elnöke

előttünk, mint a Védnöki Testület tagjai és egyben, mint tanúk előtt:

                   Sajó Mária                             Dr. Boór Ferenc                          Schreiner János
                   Alba Regia Civitas Rend                   Fejér MAG Egyesület, MVSZ Fejér megye                   Fejér Baranta Egyesület
            Kónyi-Kiss Botond                  Tamási Béla Lajosné                         Végh Alajos
                       HVIM Fejér megye                Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület        Rákóczi Szövetség Fejér megye
                                      Tóth Gyula                                             Halász István
                          Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa                              Trianon Társaság Fejér megye


Tisztelt Honpolgárok! Fehérvári Patrióták!
Legyen a Fehérvári Országzászló a Társadalmi Összefogás Nemzeti Lobogója!
Egy évvel az után, hogy a társadalmi kezdeményezést a Városvezetés felvállalta és egy évvel a helyreállítandó tér és emlékmű avatása előtt a Fejér Szövetség és társult szervezetek átadták Székesfehérvár polgármesterének az Országzászló hímzett zászlóselyemből készített arányos beltéri mintapéldányát, mint az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS NEMZETI LOBOGÓJÁT.
2017. június 2-án a Városháza Dísztermében 7 társadalmi szervezet képviselőiből és Fehérvár mindenkori polgármesterének tiszteletbeli elnökségével megalakult Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének Védnöki Testülete.
A társadalmi összefogás kiterjesztése és az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testületének vállalását segítendő Székesfehérvár Önkormányzata és a Fejér Szövetség a társadalmi összefogáshoz adományozással csatlakozók számára korlátozott számban sorszámozott és névre szóló bronz emlékplaketteket és emlékérmeket bocsát ki egyedi díszdobozban, melyek április 24.-től május 24.-ig igényelhetők és vehetők át
 •  minden kedden 20 órától a Királykút Emlékházban (Szfvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
 • minden pénteken 17-19-ig az Alba Mária közéleti műhelyben (Szfvár, Koronázó tér 4. I. em.)
illetve levélben kezdeményezett előre egyeztetett időpontban és helyen terjesztőinktől 
Az Országzászló Emlékplakett és Emlékérem
Legyen a Fehérvári Országzászló a Társadalmi Összefogás Nemzeti Lobogója!
Legyen Ön is az Országzászló Emlékmű Védnöke!
Legyen a Fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű történelmi vármegyéinek jelképes örökbefogadója, a Védnöki Testület pártoló tagja, illetve a helyreállítás támogatója!
Az adományozói bronz plakettek és érmék igénylésének feltételei és menete:
 1. Az adományozó igénylők lehetnek természetes illetve jogi személyek (társadalmi szervezetek, vállalkozások), nevük illetve megnevezésük, lakhelyük illetve székhelyük, személyi igazolvány illetve nyilvántartási számuk igazolásával és a minimális adományozói összeg befizetésével. Minden személy részére legfeljebb egy emlékplakett és emlékérem igényelhető a fenti adatok megadása és igazolásával.
 2. Az Országzászló emlékplakettek igénylői egyben egy (más által addig még nem) választott történelmi vármegye (az Országzászló Emlékmű talapzatán elhelyezett címerpajzs) jelképes örökbefogadói lesznek az emlékmű közelében elhelyezett adományozói táblán nevük/megnevezésük és lakcímük/székhelyük városa (külföldi személy esetén: városa és állama) feltüntetésével. Jelképes örökbefogadó inkognitóban nem maradhat, azaz a 64 vármegye teljes örökbefogadásáig emlékplakett inkognitóban nem igényelhető).
 3. Az Országzászló emlékérem vásárlói (és a 64 vármegye elkelte után is díszdobozos egyedi sorszámozott emlékplakettet igényelve adományozni szándékozók) Székesfehérvár és a Védnöki Testület hivatalos honlapján külön bejegyzésben nyilvántartott adományozói listán szerepelnek majd a 2) pontban sorolt adatokkal, mint adományozók (ők inkognitóban is maradhatnak).
 4. Az Országzászló emlékplakettek a 64 történelmi vármegye jelképes örökbefogadóinak igénylési sorrendben biztosított, azonban utólag (az avatás keretében vagy külön egyeztetett időpontban és helyen) vehetők át díszdobozban, személyre szóló sorszámozott igazoló kártyával és emléklappal. Az emlékplakettek vásárlói nyilatkozatuktól függően kérhetik felvételüket (@-levél és/vagy mobil elérhetőségük megadásával) a Védnöki Testület pártolói tagságába, mely esetben minden testületi ülésen véleményezési joggal vehetnek részt. Örökbefogadói adományozói hozzájárulás 100.000 Ft.
 5. Az Országzászló emlékérem a személyes igénylés (adategyeztetés) alkalmával azonnal átvehető, azonban a személyre szóló sorszámozott emléklapok átvétele (mint az emlékplakettek esetében) utólagosan lehetséges. Pártolói adományozói hozzájárulás legalább 10.000 Ft.
 6. Az igénylők, függetlenül attól, hogy emlékérmet, vagy emlékplakettet vásárolva adományoztak, utólag postázott, vagy kézbesített számlát kérhetnek a befizetésükről, melynek teljes értéke a közhasznúsági kiadások szabályai szerint költségként számolható el.
 7. Igénylés csakis személyesen vagy a fenti adatokat tartalmazó felhatalmazással illetve átutalással fizetés esetén a banki bizonylat bemutatásával lehetséges. Személyes vagy meghatalmazotti aláírás nélkül örökbefogadás nem, csupán adományozás lehetséges.
Átutalással adományozás a Fejér MAG Egyesület bankszámla számára:
OTP 11736006-20401159
Közlemény: név, Országzászlóért
Babits Mihály: Áldás a magyarra
1938. nov. 2-6.
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.
Máskor is hevert már elkötött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.
Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.
Él a nagy Isten és semmise megy kárba.
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.
Erős igazsággal az erőszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...


                         1936. május 24.


                        1943. május 24.2018. június 4. Országzászló tér és emlékmű avatás
2018. április 24. - 2018. május 24. Adománygyűjtés - történelmi vármegye örökbefogadás
2018. május 24. - 2018. június 4. Emlékplakettek, -lapok és eredetiségi igazolások átadása


Az alábbi táblázat a történelmi vármegye örökbefogadóként adományozók regisztrációs lapját szemlélteti. A láblécében további részletek olvashatók
 

i           Az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért adományozóként csatlakozom a Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testülete (későbbiekben: Védnöki Testület) vállalásához, mint pártoló és egyetértőleg jóváhagyom, hogy

a)       a fenti megnevezés, mint a 64 történelmi vármegye jelképes örökbefogadójának megnevezése szerepeljen az Országzászló téren nyilvánosan kihelyezett adományozó táblán,
b)       az adományt a Védnöki Testület kezeli (nyilvános elszámolás mellett) és csakis az emlékmű karbantartására és fenntartási költségeire fordítsa,
c)       megadott adataimat a Fejér MAG Egyesület, mint a Védnök Testület tagszervezete bizalmasan kezeli, jóváhagyásom nélkül másra nem használhatja, másnak nem továbbíthatja.
ii         Magánszemély esetén: neve, szem. ig. szám, igazolt lakcíme és aláírása; Jogi személy esetén: intézmény neve, cégbejegyzési/nyilvántartási száma, igazolt székhelye, képviselő aláírása

iii        A megyeszékhely rovatban aláírásommal meghívót kérek a Védnöki Testület zártkörű levelezőlistájába, hogy részesüljek híreiben és részt vállalhassak munkájában, döntéseiben.
 
Kelt: Székesfehérvárott, 2018. év Szent György - Szelek hava - április 23. napjáról a 24.-re, Szent György napjára forduló éjjelen
Bizalmam az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
MVSZ Fejér Megyei Szervezete – Fejér Szövetség
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testület tagja

A FEHÉRVÁRI EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓ ANNO

 


A HELYREÁLLÍTÁSÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM TÖRTÉNETE
naplóbejegyzéseink alapján:
---
2017. jan. 24. ... 2017 január 10-én lezajlott az egyeztető tárgyalás az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű és az Országzászló tér helyreállításáról ...
---
2017. jan. 15. ... Erre az alkalomra feltétlenül meghívnánk a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje képviselőit is, akik ugyancsak érintettek lehetnek az ereklyés ...
---
2016. jún. 5. ... ... ígért szándéknyilatkozat is e tér, az Országzászló tér, a Rimanóczy Gyula által tervezett fehérvári Ereklyés Országzászló helyreállításáról szól ...
---
2016. máj. 28. ... Ezúton továbbítjuk a Fejér Szövetség részletes (videó összefoglalóval bővített) sajtóközleményét a fehérvári Országzászló avatásának 80. évfordulóján
---
2016. máj. 26. ... Keresztes Imre Fejér Szövetség Sajtószolgálat ui: különös aktualitását adja ennek a megemlékezésnek a fehérvári Ereklyés Országzászló és ...
---
2016. máj. 20. ... 1928-ban útjára indult egy kezdeményezés, az Országzászló-mozgalom. Egy nemzet talpra állásának jele volt a megannyi Országzászló ...
---
2016. máj. 19. ... „Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ...
---
2016. jan. 24. ... A székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Országzászló tér. 3. rész. Számvetés egy korszakról. a történelmi alkotmányhoz hű korszakról.
---
2016. jan. 17. ... 95 éve Budapest szoborcsoportot és májusban lesz 80 éve, hogy Fehérvár Ereklyés Országzászlót avatott. Minthogy többszöri kérésre sem ...
---
2016. jan. 10. ... A székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Országzászló tér 1. rész. Jövőnk a múltban gyökeredzik. A Fejér Megyei Hírlap 2015. október 31.
---
2015. szept. 15. ... az Ereklyés Országzászló és Trianon emlékmű helyreállítási és az Országzászló tér rendezési előterve (látványtervi vázlatok)
---
2015. aug. 29. ... A Szent Imre tábla helyreállítása ügyében a Fejér Megyei ... Országzászló és Trianon emlékmű helyreállítása az Országzászló téren.
---
2014. jún. 14. ... Tudják, hogy mekkora szégyen az Fehérvárnak, hogy az Országzászló terén egy oda nem illő - bizonyítottan hamis mártírokra emlékező ...
---
2013. nov. 16. ... Érdekes, pedig az Országzászló tér és "nyitott könyv" ügye, még az alcímben is szerepel amott, az FMH oldalakon. Ezek szerint nemcsak mi ...
---
2013. nov. 13. ... Az igaz, hogy a Fő utca felújítása projektben a díszburkolat-cserével kapcsolatosan is szerepelt az eredeti tervekben az Országzászló tér ...
---
2013. szept. 2. ... Az előadás és a beszélgetés témája kettős: a Vitézi Rend megalakulásának körülményei és az Országzászló mozgalom elindítása az egykori ...
---
2013. máj. 13. ... Ereklyés Országzászlót az Országzászló-térre, nem bazári ... Fehérvári " Rehabilistácijós Prodzsikt stácijói" közkívánatra. Országzászlót a ...
---
2013. ápr. 4. ... Ha Emlékév, akkor Országzászlót az Országzászló térre Fehérvárott is! Bár mi az ... Fejérek a fehérvári Országzászló tér helyreállításáért
---
2012. aug. 22. ... Az Országzászló téri Országzászló helyreállítását kezdeményezte a Fejér Szövetség - erről tájékoztatott Boór Ferenc, a szövetség szószólója.
---
2012. aug. 18. ... Címkék: Országzászló tér ... A helyreállítást 2018. június 4. ... Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve avatásának 80. évfordulóján ...
---
2012. aug. 15. ... kezdődő előadásra, melynek meghívott előadója Szabó Gyula, a helyreállított győri Országzászló tér építész tervezője, és az előadás tartalma ...
---
2012. márc. 1. ... Bár választ mindeddig nem kaptunk a Fő utca felújításával és az Országzászló tér helyreállításával kapcsolatban elküldött nyílt levelünkre és a ...
---
2012. febr. 29. ... A Belváros többi részének arculatára is odafigyelve társadalmi egyeztetéseket kezd az Önkormányzat többek között az Országzászló tér ...
---
2012. febr. 24. ... hogy az Országzászló tér pontosan ugyanúgy a Fő utcáról nyílik, ha keletre is, mint a Varkocs tér, amely néhány lépéssel odébb és nyugatra ...
---
2012. febr. 18. ... A levélben azt követelik, hogy a városi önkormányzat a Fő utca tervezett felújítása során az Országzászló teret az 1938-as állapotoknak ...
---
2012. febr. 17. ... „Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ...
---
2012. febr. 17. ... Erről szól a Fejér Szövetség Felhívásának 6. pontja: Emlékhelyet és Országzászlót az Országzászló-térre, Fehérvárra. Nem ma, de nem is 10 ...
---
2012. febr. 3. ... Címkék: Fehérvár, Fő utca, helyreállítás, ledinda, Országzászló, ... Még egy fontos gondolat: Az orzágzászló tér, az ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR!
---
2012. febr. 2. ... Ereklyés Országzászlót az Országzászló-térre, nem bazári kiállítást! Elég volt! A Fő utca felújítását ebben a formában azonnal le kellene állítani ...
---
2012. jan. 17. ... Aláírásgyűjtésbe kezd a Fejér Szövetség, ha kell: Országzászlót Fehérvár Országzászló-terére! Hét áldás Fehérvárra: ami HAT az HAT.
---
2011. okt. 25. ... bontsák el a gyurcsányi monstrumot és a Szabadság téri szovjet művet! állítsák helyre az Ereklyés Országzászlót a Trianon szoborcsoporttal, ...
---
2011. aug. 29. ... Az Országzászló teret az 1930-as évek végén alakították ki a Várkörútról a tér baloldalán futó akkori Bognár utca és a mai Koch László utca ...
---

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése