2017. december 11., hétfő

Avar időzavar címmel az Atila és/is István folytatása a Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est ...
Dr. Boór Ferenc: Avar Időzavar
Atila és/is István - a magyarság zivataros évszázadai Atilától Szent Istvánig (2. rész)

A Fejér Szövetség Hétvezér Estéinek soron következő, 395. előadója - 7 előadással a korábbi után - Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a Szent György Lovagrend lovagja, a Fejér Szövetség alapító társelnöke, s az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének elnöke lesz. S amint korábban is írtuk, most sem lesz meglepetésektől, meglepő állításoktól mentes az előadása. Bár az avarokról és a "sötét" középkorról már  több előadás is szerepelt a Hétvezér Esték programján, az 1. rész folytatásaként taglalt zavaros avaridők sem éppen szokványos tartalomra utal.

Az előadó korábbi beharangozója is már egy régóta feszegetett "titokra" utalt, ami miatt Kolozsvári Grandpierre Endre egyik kései TV felvétele is, melynek címe: "Könyv ítélőszék" volt, nagy vihart kavart. Idézve: "Kevesen gondolnak arra, hogy Bendegúz fia, Etele-Atila-Atilla és Gejsa-Géza fia Vajk-István történelmi szerepe, alakja mennyi mindenben azonosak. Leginkább e két személyt ellentétként állítja be az utókor, holott óriási kettejük életútjában az azonosság. Mindkettőről tudjuk, hogy római műveltségben is nevelkedtek, s a krónikák tanúsága szerint mindketten római szokás szerint is koronáztattak. S, ha már mindkettőt említik a szkíták utolsó, s a magyarok első királyaként is, a Szent Koronát is van, aki Atillának, s van, aki Istvánnak tulajdonítja. Miközben úgy tudjuk, hogy életük merő háború és harc, de egyetlen háborút, de még csatát sem vesztettek, addig mindkettőjük megítélése rendkívül vitatott. Atillát határainkon kívül, Nyugat-Európa hivatalos tudósai, míg Istvánt a határainkon belüli autodidakta történészek tömkelege sújtja leginkább elképesztő vádakkal, s egyaránt mindkettőt még a 'testvérgyilkosság' vádjával is. Mindkettő esetében vitathatatlan, hogy nemcsak európai, de világtörténelem formáló személyiségei voltak a magyarságnak, utódlásuk mégis nemzeti tragédiába torkollott (hunvész és magyarvész) éppen a primogenitura és az ősi (beszúrt megjegyzés: de az előadó váltig állítja, hogy az nem a senioratusi) utódlási elv miatt."

2017. december 3., vasárnap

A Hétvezér Esték decemberi programja


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

A Szent Korona országa, Szent László korában II.

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Varga Tibor: Lándzsa és bárd - Szent László öröksége 

A 394. Hétvezér Est előadója Dr Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Szabadegyetem megszervezője, aki negyedszer lesz előadója a Hétvezér Estek sorozatnak. Előadásának címe Lándzsa és bárd – versek és tanulmány Szent Lászlóról. Az előadás alapja az ArchiRegnum kiadó által 2014-ben megjelentett ugyanilyen című könyv, amely zenei CD mellékletet is tartalmaz.    
„…. zokogott , s szíve oltárán önmagát ajánlotta fel Istennek: eleven áldozatot. Ha pedig úgy esett, hogy éjszaka virrasztással és hosszas imádkozással kifárasztotta magát, nem kívánt puha párnát, hanem a templomok csarnokában pihent meg egy órácskát. Egy éjszaka szokása szerint a váradi kolostorba ment imádkozni. Történt pedig mialatt az imádságba hosszan belemélyedt, hogy inasa, aki odakünn egymaga várta, a hosszú időt elunva felkelt és bepillantott, s meglátta, hogy ura megdicsőült testtel a magasba emelkedett……” Szent László király legendája.

2017. december 2., szombat

Telt házas megnyitóval indult útjára Nógrád megyében a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás

Csodálatos élmény volt átadni a kiállítás díszpéldányát a Pásztói Patrióták kezelésébe. Sok sikert kívánunk a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete - Fejér Szövetség nevében.

Kedves Barátaink! Tisztelt Patrióták!
Áldás és öröm kísérje erőfeszítéseiteket, s az üzenet:

"Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed"!
Tisztelettel:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
MVSZ Fejér Megyei Szervezete - Fejér Szövetség

https://youtu.be/Ne4MB9q8Br8
A megnyitóról készült felvétel a képre kattintva megtekinthető (felvételt készítette: Sajó Victor)
Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Képek a 2017. évi Királyi Halottak Napi történelmi-kegyeleti szertartásról

Királyi Halottak Napi csendes történelmi-kegyeleti szertartás Fehérvárott
 
https://photos.google.com/share/AF1QipOm8Sk4SDkCeDH1PUXPF1juta8InL4W2cIiyvAKew3Qf_j-L0x05vIxtVeMFaexkg/photo/AF1QipPR9hNPcjzz0HtXbrmlUzj7oOq_9OLZMmqnS-z_?key=dTlsQTZuZm5XVm1fWDBnUjhxUFFMdjFIcFJ5dW9R&hl=hu
A rendezvényről készült fotók a képre kattintva megtekinthetők

Amint minden évben az Ősök - Mindenszentek Napja előtt, 2017. október 30-án (hétfőn) is a Királyi Halottak Napi csendes történelmi-kegyeleti szertartásra hívott és várt mindenkit szeretettel a székesfehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhelyre, a királyi síremlékekhez a Fejér Szövetség (az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, s a Magyarok Világszövetsége, a Rákóczi Szövetség, a Trianon Társaság Fejér megye szervezetei és a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa), amelyen ez évben is részt vettek a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje vitézei és csatlakoztak a Vitézi Rendek és az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület képviselői is.

A szertartás menetrendje:
15:45 Gyülekeztek a résztvevők a Romkert boltíves kapuja alatt
16:00 Történelmi-kegyeleti szertartás a Sírkertben
16:45 Koszorúzás és mécses gyújtás a királynék emléktáblájánál
17:00 Állófogadásra hívta a résztvevőket a Fejér Szövetség, az Alba Mária közéleti műhelybe, a Koronázó tér 4. számú épületének I. emeleti székhelyére.

Együtt méltósággal emlékeztünk meg királyi és királynéi halottainkról Székesfehérvárott, a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. november 26., vasárnap

Áldás vagy átok?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Szelestei Miklós: Kannabisz gyógyászat - múlt és jelen


A 393. Hétvezér Est előadója Szelestei Miklós a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület megalapítója és elnöke. A modern idők embere – emberiség történetében nem először – a természet csodáját nem úgy és arra használja, amire való, azaz a Teremtő megteremtette. Mindig akadtak és akadnak olyanok, akik, önös önző ösztönöktől vezérelve, - a mammon szolgálatában - képesek megrontani azt, ami eredendően a közjó, s benne minden ember jó létét és jól létét hivatott megteremteni. Kiváló példa erre a kender. A kender vagy latinul cannabis növény évezredeken át fontos szerepet játszott az emberiség életében, a fejlődésben, míg a modern iparágak és gyógyszerek megjelenése, valamint pszichoaktív hatása az 1930-as éveben történő betiltásához vezetett. Pedig a kendernek nincs olyan része, ami haszonnövényként ne szolgálná az embert. Rostja, magja, olaja évezredek óta használatos, mint textilnövény, mint építőanyag, és mint gyógyszer.

Pálfi Görgy Tudománytörténeti Vándorkiállítás Nógrád megyében is

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt  Pásztói Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a Fejér megyei tárlatszervezési tapasztalatokra alapozva a Pásztói Szabadidő SE és a Patrióták - a Magyar Összetartozás Fogadalmi Emlékhelye Alapítói Baráti Kör - szervezésében Nógrád megyében is útjára indul a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás.

Ezúton hívjuk meg Önöket  
2017. november 30-án (csütörtökön) 16:00 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
(3060  Pásztó, Nagymező út 3, II. emeleti nagyterem)

2017. november 22., szerda

Levél napnyugatra

Gyóni Géza
Gyón, 1884. június 25. – Krasznojarszk,, 1917. június 25.)
100 éve 33 évesen - akárcsak Krisztus, akárcsak Petőfi - hunyt el
Gyóni Géza

LEVÉL NYUGATRA

Hol vagytok most, kis »intellektüellek«,
Kiket bus század baljós vége ellett?
Szent nyugat előtt rajongva térdeplők,
Kik lehánytatok minden józan gyeplőt;
Gúnyos mosolygók ideálra, honra,
Kiknek a »New-York« volt a Pantheonja;
Kik ígértétek a szent Holnapot,
S akik tegnap is hátra voltatok.

Hol vagytok mostan, fránya franciások,
Kis erótikák, tucatóriások?
Csörög-e még a sok kis szélkereplő,
Amelynek szép volt minden ami szeplő?
Magyart és multat szánva nézdelők,
Nyugati szesztől kótyagos velők,
Koraszült bölcsek, véznák, betegek
Mit érez mostan horpadt melletek?

2017. november 20., hétfő

Gondolatok a magyarságról és a közelmúlt történelmünkről

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

v. Tóth István: Vitéz nagybányai Horthy Miklós mindennek az oka?


A 392. Hétvezér Est vendége Vitéz Tóth István lesz ismét, Kaposvárról, Somogy ország fővárosából, aki immáron harmadszor esz a Hétvezér Estek előadója. Most is arról beszél, amiről a korábbi előadásainak beharangozójában írta, és írtuk „ami úgy gondolom, hogy kötelességem” és Bartókot idézve: „csak tiszta forrásból”. Ezúttal Vitéz nagybányai Horthy Miklós életútjáról. Vitéz nagybányai Horthy Miklós (született Kenderesen, 1868. június 18.-án – elhunyt Estorilban, Portugália, 1957. február 9.-én) magyar politikus, a 20. századi magyar történelem meghatározó alakja. Az Osztrák - Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909 - 1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1.-jétől 1944. október 16.-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Portugáliai emigrációban halt meg, 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen. Megítélése napjainkban is komoly vita tárgya.

2017. november 18., szombat

A Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás egy éves évfordulója előtt egy nappal

2017. november 6-án, egyetlen nap híján éppen egy évvel azután, hogy megnyitottuk a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítást, érkeztünk Zichyújfaluba, hogy a vándorkiállítás 14. állomásán az iskolai közösség és a falu közössége erőfeszítéseinket az alábbi ajándékkal viszonozza. A megnyitó hosszú ideig felejthetetlen marad.
https://youtu.be/KGYU6PATVoI
Megnyitó ünnepség a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 14. állomásán, 2017. november 6-án,
Zichyújfaluban, a Fekete István Általános Iskola és Művelődési Központ aulájában
(a felvételt Németh János készítette, s a képre kattintva indítható)

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. november 14., kedd

Verses zenés irodalmi est

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

P. Maklári Éva, Bobory Zoltán és Cserta Gábor „Egymásra hangolva” című zenés irodalmi estje

A 391. Hétvezér Est vendégei P. Maklári Éva , Bobory Zoltán és Cserta Gábor. A Hétvezér Estek közönsége nem először hallhatott már prózát, verset irodalmi esteken, vagy nívós zenei koncerteket. Azonban a soron következő est különlegessége, hogy az irodalom és zene együttes élvezetét ígéri, s ami még további érdekesség, hogy szereplői egytől egyig székesfehérváriak. Így nagyon sokan és jól ismerhetik az est szereplőit, de mindig akadhat olyan ember, aki esetleg nem ismeri az est szereplőinek művészi, alkotói pályafutását. Ezért álljon itt pár mondatos beköszöntő bemutatkozó mindenkiről.  

2017. november 13., hétfő

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében nyílik meg Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítása a Műegyetemen

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Tudományos Dolgozók!
Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Nagy örömmel jelentjük be, hogy az újabb egyetemi megnyitóval a Fejér megyei alap- és középfokú oktatási intézmények mellett párhuzamosan Budapesten, az ím már 235 éves a Budapesti Műszaki Egyetemen is látogatható lesz A Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás.

Ezúton hívjuk meg Önöket 
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozat és
a BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék
Tudományos Diákköri Konferenciája keretében 
2017. november 16-án (csütörtökön) 08:30 órára a
Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017/18. évadjának
6. megnyitójára az egyetem G épületi aulájába
(1111  Budapest, Egry József és Stoczek utca sarok)

Séta a géniuszokkal, avagy a géniuszok mögött

Tudománytörténeti séta a magyar géniuszok előtt

forrás: FEOL - KUL-TÚRA

Olyan nagy magyarok történetei tűnnek fel a helyi iskolában nyílt Tudománytörténeti Vándorkiállítás anyagában, akik ma is példaként állnak a tanulni, kutatni, fejlődni vágyó gyerekek előtt.

2017. november 8., szerda

Alapítványi levél a szervezőknek - Zichyújfalui élmény

 
Fejér Szövetség Tagjai!

Gájásy György, Sajó Marika, Fórizs József, Németh János élménytársak 

részére,

Boór Ferenc és Sajó Victor  elnököknek!


Ma hajnali órákban még mindig a meghatottságtól átszellemülve hívtam fel Pálfi György professzort a tegnapi zichyújfalui Tudománytörténeti Kiállítás megnyitásán kapott élménybeszámolóra.

Meghívó a Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017/18. évadjának 2. középiskolai állomására

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Közéleti Tisztviselők!
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Nagy örömmel jelentjük be, hogy az újabb középiskolai megnyitóval már újra párhuzamosan, egy-egy alap- és középfokú intézményben is látogatható lesz a Tudománytörténeti Vándorkiállítás Fejér megyében.

A Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár által összeállított, s a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló és többek között a Magyarok IX. Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége által is ajánlott Tudománytörténeti Vándorkiállítás a múlt heti zichyújfalui megnyitó után egy héttel egy szakgimnáziumban is látogatható lesz. A  2017. szeptember 6-án az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán megnyitott Fejér megyei évad (lásd: Fehérvár TV 2017.09.05. Híradó részlet) második középiskolai állomása a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Az intézmény mottója ugyancsak Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunktól származó idézet:
"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

Ezúton hívjuk meg Önöket
a Tudománytörténeti Vándorkiállítás
2017/18. évadjának 5. megnyitójára
2017. november 13-án (hétfőn) 13:30 órára

Székesfehérvárra, a Bugát Pál Szakgimnáziumba

2017. november 6., hétfő

A Hétvezér Esték novemberi programja


Letölthető plakát pdf-ben

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Egész-ség, betegség és önismeret

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Mit üzennek betegségeink? 

„Mit üzennek betegségeink?” címmel tart előadást a 390. Hétvezér Esten Papp Gyöngyi természetgyógyász és parapszichológus . Az Egész-ségről csak önmagunk megismerésével együtt beszélhetünk. Az önismeret a testi, szellemi és lelki egész-ség záloga. Az önmagát megismerni vágyó ember alapkérdései: „ Ki vagyok én?” , „Honnan jöttem? „ , Hová megyek?”  . Az emberiség amióta csak létezik a földön, keresi ezekre a kérdésekre a helyes válaszokat.

2017. november 5., vasárnap

Zichyújfaluban folytatódik a Tudománytörténeti Vándorkiállítás

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Zichyújfalu Polgárai!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Nagy örömmel jelentjük be, hogy novemberben is egy-egy alap-, közép- és felsőfokú intézményben, azaz újra párhuzamosan és egy újabb megyével is bővülve lesz látogatható a Tudománytörténeti Vándorkiállítás. A Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár által összeállított, s a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló és többek között a Magyarok IX. Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége által is ajánlott Tudománytörténeti Vándorkiállítás Zichyújfaluba látogat. A  2017. november 6-án az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán megnyitott Fejér megyei évad (lásd: Fehérvár TV 2017.09.05. Híradó részlet) második általános iskolai állomása a Fekete István Általános Iskola és Művelődési Ház.

Ezúton hívjuk meg Önöket a Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017/18. évadjának 4. megnyitójára
Zichyújfaluba 2017. november 6-án (hétfőn) 14:00 órára

a Fekete István Általános Iskolába
(8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6.)

2017. október 30., hétfő

A Szent Korona országa, Szent László korában

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Varga Tibor: Szent Istvántól Szent Lászlóig


A 389. Hétvezér Est vendége Dr. Varga Tibor Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány alapítója és elnöke lesz. Előadásai többnyire a magyar nemzet múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a hajdani és a jelenkori társadalmi berendezkedés összevetéséről és a magyarság jelképeinek valós értelmezéséről szólnak. Legfontosabb küldetésének a Szent Korona-tan tanulmányozását tekinti; értelmezése szerint a tan lényege az igazság és ige, célja az ország „lelkileg felébresztése”. Vallja, hogy nekünk magyaroknak van mire büszkének lennünk, még ha ezt el is vitatják tőlünk! 

2017. október 28., szombat

Székesfehérvár a székely önrendelkezésért 2017. év Magvető havának utolsó vasárnapján - október 29-én 16:00 órától


Jelképes őrtüzek gyúlnak Fehérvár határában székely testvéreink ősi jogaiért
 
SZÉKELYFÖLD ÖNRENDELKEZÉSÉNEK NAPJA

2017. október 29., Magvető hava utolsó vasárnapja
16 órakor Fehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai
a Maroshegyen, a Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítjuk ki Székelyföld határait, majd fáklyákkal vonulunk a Hotel Magyar Király Szálló előtti tértől a csónakázó tó szigetére őrtüzet lobbantani

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. október 25., szerda

Összefogás nemzettestvéreinkért, a székelyek ősi jogaiért Székesfehérvárott (Fehérvár TV híradóval frissítve)


Részletek ittt olvashatók:
http://szorvany.info/szekelyfold-autonomiajanak-napja-szekesfehervar/

Sajtótájékoztatóról a
Egy nappal később (óraátállítás után), hétfőn Királyi Halottak Napi történelmi-kegyeleti szertartás: Kegyelettel emlékezzünk királyi méltóságainkra!

Vonatkozó korábbi hírünk:
Jelképes őrtüzek gyúlnak Fehérvár határában székely testvéreink ősi jogaiért

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Pálfi György féle tudománytörténet alap-, közép- és felsőfokon

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Szervezők!
Tisztelt Zichyújfalu Polgárai!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Nagy örömmel jelentjük be, hogy novemberben is egy-egy alap-, közép- és felsőfokú intézményben, azaz újra párhuzamosan és egy újabb megyével is bővülve lesz látogatható a Tudománytörténeti Vándorkiállítás. A Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár által összeállított, s a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló és többek között a Magyarok IX. Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége által is ajánlott Tudománytörténeti Vándorkiállítás Zichyújfaluba látogat. A  2017. november 6-án az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán megnyitott Fejér megyei évad (lásd: Fehérvár TV 2017.09.05. Híradó részlet) második általános iskolai állomása a Fekete István Általános Iskola és Művelődési Ház.

Ezúton hívjuk meg Önöket a Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017/18. évadjának 4. megnyitójára
Zichyújfaluba 2017. november 6-án (hétfőn) 14:00 órára

a Fekete István Általános Iskolába
(8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6.)

2017. október 21., szombat

Ima Magyarországért: A magyarok világforradalma – 1956. október 23.

Pápai Szabó György: A magyarok világforradalma – 1956. október 23.

61 esztendeje immár… Megrendült szívvel ünnepel e napon minden igaz magyar. Hisz e napon a Népek Krisztusává lett Magyarország (Márai Sándor). Szabadságvágyának még a Terror sem jelentett akadályt. Fénylő, messze ragyogó, evangéliumi ünnep ez!

Egyetlen egy forradalmat sem jellemzett ennyire a HŐSIESSÉG, a TISZTESSÉG, a MÉLTÓSÁG! Ez a három szó az Magyarok Világszövetségének 2008-as jelszava volt. Mily kár, hogy a mai un. politikai ellenzék nem tud e hármas jelszóhoz felnőni, s méltatlan ’56 örökéhez. Szavaik, és tetteik nincsenek összhangban.

1956-ot a szavak és a tettek őszinte összhangja jellemezte. Újra el kell érnünk erre az erkölcsi magasságra. Mélybehullásunkban ma is 1956 ad erőt és hitet! Ötvenhat a mi fénylő, betlehemi csillagunk. Öröksége kötelez. Ezért nem engedhetünk a ’48-ból, az ’56-ból, s 2006-ból, amikor az akkor balos kormányhatalom meggyalázta a fél évszázados Magyar Forradalom emlékét.

2017. október 20., péntek

Atila és/is Szent István - a magyarság zivataros évszázadai Atilától Szent Istvánig

Ha kedd, akkor Hétvezér Est ...
Dr. Boór Ferenc: Atila és/is István - a magyarság zivataros évszázadai Atilától Szent Istvánig (1. rész)

A Fejér Szövetség Hétvezér Estéinek soron következő, 388. előadója - nem először, s talán nem is utoljára - Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a Szent György Lovagrend lovagja, a Fejér Szövetség alapító társelnöke, s az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének elnöke lesz. S amint megszokhattuk már, most sem lesz meglepetésektől, meglepő állításoktól mentes az előadása. Már a cím főszereplőinek neve is sugallja, Atila és Szent István alakjának összehasonlítása, egybevetése semmi esetre sem nevezhető mindennapinak.

Az előadó beharangozója is valami hasonló "titokra" utal, ami miatt Kolozsvári Grandpierre Endre egyik kései TV felvétele is, melynek címe: "Könyv ítélőszék" volt, nagy vihart kavart. Idézve: "Kevesen gondolnak arra, hogy Bendegúz fia, Etele-Atila-Atilla és Gejsa-Géza fia Vajk-István történelmi szerepe, alakja mennyi mindenben azonosak. Leginkább e két személyt ellentétként állítja be az utókor, holott óriási kettejük életútjában az azonosság. Mindkettőről tudjuk, hogy római műveltségben is nevelkedtek, s a krónikák tanúsága szerint mindketten római szokás szerint is koronáztattak. S, ha már mindkettőt említik a szkíták utolsó, s a magyarok első királyaként is, a Szent Koronát is van, aki Atillának, s van, aki Istvánnak tulajdonítja. Miközben úgy tudjuk, hogy életük merő háború és harc, de egyetlen háborút, de még csatát sem vesztettek, addig mindkettőjük megítélése rendkívül vitatott. Atillát határainkon kívül, Nyugat-Európa hivatalos tudósai, míg Istvánt a határainkon belüli autodidakta történészek tömkelege sújtja leginkább elképesztő vádakkal, s egyaránt mindkettőt még a 'testvérgyilkosság' vádjával is. Mindkettő esetében vitathatatlan, hogy nemcsak európai, de világtörténelem formáló személyiségei voltak a magyarságnak, utódlásuk mégis nemzeti tragédiába torkollott (hunvész és magyarvész) éppen a primogenitura és az ősi (beszúrt megjegyzés: de az előadó váltig állítja, hogy az nem a senioratusi) utódlási elv miatt."

2017. október 19., csütörtök

Jelképes őrtüzek gyúlnak Fehérvár határában székely testvéreink ősi jogaiért

SZÉKELYFÖLD ÖNRENDELKEZÉSÉNEK NAPJA
Október utolsó vasárnapján Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai a
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!

Tisztelt Szerkesztőségek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Rákóczi Szövetség Fejér Megyei Szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa és a Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete

2017. október 29-én (helyi idő szerint) 16 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait 

Éljük át együtt az '56-os életérzést!

Forradalmi emlékezésé a tér
Székesfehérvár, Hotel Magyar Király Szálló előtt
2017. október 21-23.
Fehérvár '56 
  

2017. október 18., szerda

Kegyelettel emlékezzünk királyi méltóságainkra!

Királyi Halottak Napja 
történelmi-kegyeleti szertartás Fehérvárott

FELHÍVÁS

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2017. október 30-án (hétfőn) 16 órától
a
Királyi Halottak Napja

csendes történelmi-kegyeleti szertartásra

a
Fejér Szövetség
(az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület,
az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület,a Magyarok Világszövetsége, a Rákóczi Szövetség,
a Trianon Társaság Fejér megye szervezetei és a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa)

www.fejerszovetseg.hu; +36302038648

2017. október 16., hétfő

Az élet él és élni akar…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Géczy Gábor: A vidék jövője, a jövő vidéke A 387. Hétvezér Est vendége Géczy Gábor lesz.  Nevét és tevékenységét ismerik mindazok, akik már kezdik felismerni, hogy valami gond van a világban. Ennek a gondnak gyökere az oktatásból jön. Ha megnézzük a világot, minden az együttműködésről szól. Csak mi, emberek ezt nem alkalmazzuk, hanem e helyett versenyzünk egymással. Helyes ez? S mindez miért van? Oka a hamis tudás, amit belénk sulykoltak az oktatás, média által. Az miatt lettünk bio-robotok, hogy elfogadtuk a hibás tudást, illetve elfogadtuk azt, hogy a szakember az mindent jobban tud. Ebben az előadásban a józan paraszti ész nyilvánul meg, igen magas összpontosításban, mely felbecsülhetetlen érték és hiánycikk a mai világban.